Afdeling: NBV Sudwest Fryslan.

AFDELING: NBV Sudwest Fryslan.

Welkom bij NBV afdeling Súdwest Fryslân!

Sluit je aan bij onze vereniging als vrijwilliger

 
Mocht onze vereniging je aanspreken en heb je ook passie voor alles wat met natuur te maken heeft, sluit je dan aan bij onze groep vrijwilligers. Je hoeft niet beslist bijenhouder te zijn om met ons mee te kunnen doen. We delen allen binnen de vereniging onze gezamenlijke interesse in de natuur.

Bij het organiseren van onze activiteiten komen we steeds handen te kort en wat extra hulp is hoog nodig. Activiteiten waarbij vrijwilligers zich kunnen inzetten zijn o.a. Hulp op Open Dagen, hulp bij het geven van voorlichting en workshops en werken in onze bijentuin.

Mocht je geïnteresseerd zijn of nog wat meer informatie willen hebben dan kan dit via ons secretariaat: email: femkemeinen@hotmail.com of tel: 0515-569466

 

Onze afdeling in de prijzen!

Op 3 november jl. heeft onze afdeling bij de honginkeuring voor de tweede maal de wisselbeker voor de beste honingkwaliteit gewonnen. Deze prijs wordt uitgerijkt door de Stichting Bijkersgilde.

 

 

De Bijenstal van de vereniging NBV Sudwest Fryslân bevindt zich op het volkstuincomplex Nut en Genoegen aan de Christiaan Schotanusstraat in Sneek.

 

Tijdens de opening op 1 juli 2017 overhandigt Jan Mosterman de sleutel van de bijenstal aan de vereniging.

 

Bezoekers maken in de bijenstal kennis met bijen en het bijenhouden. 

 

 

Kinderen doen ook mee en zijn bezig om een bijenweide in te zaaien.

Contactgegevens

Voorzitter
Dhr. Michiel Ridder
telefoon: 06-52559606
michiel.ridder@raatwerk.nl

Secretaris
Mevr. Femke Meinen
Systerbuorren 7
8771 KC Nijland
telefoon: 0515-569466

Penningmeester
Dhr. Willem Witteveen
Telefoon: 0515-579551
Email: willemwitteveen@hotmail.nl
femkemeinen@hotmail.com
Bekijk de website